Liste de prețuri

1. PREȚURI SERVICII DE TRADUCERE

Nr. LIMBA

PAGINA TRADUCERE AUTORIZATĂ* DOCUMENTE STANDARDIZATE
(CAZIER JUDICIAR, CERTIFICAT DE NAȘTERE/CĂSĂTORIE/DECES)

PAGINA TRADUCERE AUTORIZATĂ* DOCUMENTE NESTANDARDIZATE

1 ENGLEZĂ

30 RON

33 RON

2 FRANCEZĂ
3 ITALIANĂ

30 RON

35 RON

4 SPANIOLĂ
5 GERMANĂ

50 RON

50 RON

6 RUSĂ
7 GREACĂ
8 UCRAINEANĂ
9 MAGHIARĂ

60 RON

60 RON

10 TURCĂ
11 CEHĂ
12 CROATĂ
13 PORTUGHEZĂ
14 SÂRBĂ
15 SLOVACĂ
16 BULGARĂ
17 ALBANEZĂ

80 RON

80 RON

18 OLANDEZA (NEERLANDEZĂ)
19 CHINEZĂ (MANDARINĂ)
20 CATALANĂ
21 ARABĂ

100 RON

100 RON

22 EBRAICA
23 POLONĂ
24 SUEDEZĂ
25 FINLANDEZĂ
26 LITUANIANĂ
27 NORVEGIANĂ

120 ron

120 ron

28 HINDI
29 PERSANĂ
30 COREEANĂ
31 ESTONA***
32 LETONĂ***
33 DANEZĂ

150 ron

150 ron

34 LATINĂ
35 JAPONEZĂ
36 CANTONEZĂ
37 SLOVENĂ
38 MACEDONEANĂ
39 VIETNAMEZĂ

Vezi toate prețurile pentru toate limbile din / în care traducem

2. Vezi lista de prețuri pentru servicii de interpretariat

3. Vezi lista de prețuri pentru servicii apostile

4. Vezi lista de prețuri pentru vizare acte de studii

5. Vezi lista de prețuri pentru legalizare notarială

Observații suplimentare:

> Serviciul de LEGALIZARE NOTARIALĂ a traducerilor:
50 RON/ document pentru traducerile legalizate în IAȘI
Pentru fiecare exemplar suplimentar se adaugă 20 lei/document
> Pentru pregătirea traducerilor în vederea legalizării notariale se aplică o taxă de 10 lei/document, taxă valabilă pentru documentele de maxim 5 pagini. Pentru documentele care conțin mai mult de 5 pagini, se adaugă o taxă de 3 lei/pagină, începând cu pagina fizică 6 până la numărul final de pagini fizice al documentului.
> COPII LEGALIZATE ale DOCUMENTELOR în LIMBA ROMÂNĂ: 20 lei/pagină fizică
> COPII LEGALIZATE ale DOCUMENTELOR în LIMBA STĂINĂ (obligatoriu însoțite de traducerea autorizată în limba română ale acestora): 25 lei/pagină fizică
> EXEMPLAR ÎN PLUS (începând cu exemplarul 2) al unei traduceri: 5 lei/ pagina autorizată (cu semnătura și ștampila traducătorului)
> TAXA DE URGENŢĂ – 100% din valoarea traducerii – se aplică pentru TRADUCERI EFECTUATE ÎN ACEEAȘI ZI (1 – 4 ORE)
> TAXA CURIER RAPID pentru limbile rare: 30 lei / trimitere
> PREȚUL TRADUCERII se calculează conform următorului standard aplicabil în domeniu: pagina format A4, tehnoredactată cu font Times New Roman, caractere de 12 spațiate la 1 rând și ½ (echivalentul a 1800 de caractere cu spații per pagină în limba țintă).
>TARIFARE MINIMĂ: 1 pagină (chiar dacă documentul însumează mai puțin de 1.800 de caractere cu spații)

*PREȚURILE AFIȘATE SUNT INFORMATIVE SI POT SUFERI MODIFICĂRI ÎN FUNCȚIE DE DIFICULTATEA LUCRĂRII ȘI A GRADULUI DE SPECIALIZARE A LIMBAJLUI.