Liste de prețuri

1. PREȚURI SERVICII DE TRADUCERE

Nr. LIMBA

PAGINA TRADUCERE AUTORIZATĂ*

PAGINA TRADUCERE LEGALIZATĂ**

1 ENGLEZĂ (30 RON Medical)

25 RON

28 RON

2 FRANCEZĂ (30 RON Medical)
3 SPANIOLĂ (30 RON Medical)
4 ITALIANĂ (30 RON Medical)
9 GERMANĂ (50 RON Medical)

40 RON

9 RUSĂ

40 RON

9 UCRAINEANĂ

55 RON

9 GREACĂ (70 RON Medical/ Acte juridice)

50 RON

10 MAGHIARĂ 60 RON
10 BULGARĂ

60 RON

Vezi toate prețurile pentru toate limbile din Lista de preturi 2018

 

2. Vezi lista de prețuri pentru LISTA SERVICII DE INTERPRETARIAT 2018

3. Vezi lista de prețuri pentru servicii apostile

4. Vezi lista de prețuri pentru vizare acte de studii

5. Vezi lista de prețuri pentru legalizare notarială

Observații suplimentare:

  • EXEMPLAR ÎN PLUS (începând cu exemplarul 3) al unei traduceri: 3 RON/ pagina autorizată (cu semnătura și ștampila traducătorului)
  • TAXĂ PRELUCRARE IMAGINI: 2 RON/ imagine
  • TAXA DE URGENŢĂ: +100% din valoarea traducerii – se aplică pentru TRADUCERI EFECTUATE ÎN MAI PUŢIN DE 24 ORE
  • TAXA CURIER RAPID pentru limbile rare: 20 RON / trimitere
  • PREȚUL TRADUCERII se calculează la pagina format A4, tradusă şi tehnoredactată cu font-uri Times New Roman, caractere de 12 spaţiate la 1 rând şi ½ (echivalentul a 1800 de caractere cu spaţii per pagină)
  • TARIF MINIM: 1 pagină