Liste de prețuri

Preturi 2017

1. PREȚURI SERVICII DE TRADUCERE

Nr. LIMBA

PAGINA TRADUCERE AUTORIZATĂ*

PAGINA TRADUCERE LEGALIZATĂ**

1 ENGLEZĂ

22 RON

25 RON

2 FRANCEZĂ
3 ITALIANĂ
4 SPANIOLĂ
9 GERMANĂ

40 RON

9 RUSĂ

40 RON

9 UCRAINEANĂ

40 RON

9 GREACĂ

50 RON

10 MAGHIARĂ 60 RON
10 BULGARĂ

60 RON

Vezi toate prețurile pentru toate limbile din Preturi 2017 în care traducem

2. Vezi lista de prețuri pentru servicii de interpretariat

3. Vezi lista de prețuri pentru servicii apostile

4. Vezi lista de prețuri pentru vizare acte de studii

5. Vezi lista de prețuri pentru legalizare notarială

Observații suplimentare:

  • EXEMPLAR ÎN PLUS (începând cu exemplarul 3) al unei traduceri: 3 RON/ pagina autorizată (cu semnătura și ștampila traducătorului)
  • TAXĂ PRELUCRARE IMAGINI: 2 RON/ imagine
  • TAXA DE URGENŢĂ – 50% din valoarea traducerii – se aplică pentru TRADUCERI EFECTUATE ÎN MAI PUŢIN DE 24 ORE
  • TAXA CURIER RAPID pentru limbile rare: 20 RON / trimitere
  • PREȚUL TRADUCERII se calculează la pagina format A4, tradusă şi tehnoredactată cu font-uri Times New Roman, caractere de 12 spaţiate la 1 rând şi ½ (echivalentul a 2000 de caractere per pagină)
  • TARIF MINIM: 1 pagină